Torben och Teddy ser fram emot ett nytt reningsverk

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 28 april, 2016

Arbetet med att planera för ett nytt avloppsreningsverk i Lidköping pågår för fullt. Personalen ser fram emot att det ska byggas ett nytt modernt reningsverk.

Den första april har drifttekniker Torben Evertsson, 62 år, arbetat i 30 år på reningsverket i Lidköping.
– Så lång tid har det blivit, säger han. Nu blir det bra med ett nytt reningsverk. Det ligger ju i tiden att vi ska kunna ta hand om läkemedelsrester och tungmetaller. Det är viktigt att vi gör det vi kan för miljön i framtiden.

Torben kan sitt reningsverk utan och innan. Han började 1986, då anläggningen var nio år gammal, och han kan köra utrustningen manuellt om det skulle behövas.
– Visst kan det uppstå sådana situationer, säger VA-chef Pernilla Bratt. I vissa delar är detta en ålderdomlig anläggning och vi är naturligtvis restriktiva med investeringar här, eftersom vi ska bygga ett helt nytt reningsverk.

Nuvarande reningsverk, som ligger på det område där den framtida Hamnstaden ska byggas, tar emot cirka 12 000 till 13 000 kubikmeter vatten per dygn.
– Det blir cirka 600 kubik i timman och mer när det regnar, berättar Torben.
Fyra drifttekniker arbetar på verket, samt en driftledare.
– Detta är ett trestegsverk. Först har vi en mekanisk rening med försedimentering. Därefter följer ett biologiskt steg med luftning och kväverening. I ett sista steg har vi en kemisk rening där vi tar bort fosfor. Här hamnar slammet på ytan, och det är inte en helt optimal lösning, berättar Pernilla Bratt.

Att reningsverket är byggt i olika nivåer är också något som försvårar arbetet.
– Det påverkar arbetsmiljön och möjligheterna att utveckla verksamheten, säger Pernilla Bratt. Detta är något som vi kommer att tänka igenom noga när det nya reningsverket ska byggas, så att det går att utveckla det en lång tid framöver.

Ett nytt reningsverk kommer att stå klart senast år 2021.
– Jag har verkligen ett roligt och omväxlande arbete, säger Torben. Det skulle verkligen vara kul att vara med när det nya är klart, men vi får se om jag jobbar kvar så länge.

Reningsverket Teddy De Roos
Drifttekniker Teddy de Roos tar prover för att mäta halten av kväve och fosfor i vattnet.

Reningsverk Torben Evertsson
– Nu blir det bra med ett nytt reningsverk. Det ligger ju i tiden att vi ska kunna ta hand om läkemedelsrester och tungmetaller, säger Torben Evertsson, drifttekniker på reningsverket.

Text och foto: Mats Bjurbom

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan