Samrättning – ett steg mot en likvärdig skola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 3 maj, 2016

I Lidköping har de nationella proven i matematik samrättats i tre år. Under samrättningen träffas lärare från grundskolorna i kommunen och rättar alla prov tillsammans.

Samrättning april 2016 Barn & Skola

Samrättning som metod är något som varit efterfrågat från lärarna, det skapar likvärdighet i rättning och bedömning. Det ger möjlighet att diskutera bedömning och på så sätt bidra till kompetensutveckling, säger Britt Bengtsson, matematikutvecklare i Lidköpings kommun.

I mitten av april samrättades de nationella proven i matematik för årskurs sex. Samrättningen gick till så att blandade grupper med mattelärare från hela kommunen träffades där varje grupp hade en gruppledare och en sekreterare.

Det går inte att veta vilken skolas prov man rättar, vilket bidrar till att alla prov rättas på samma villkor, berättar Sofia Åkervall som jobbar som mattelärare på Stenportskolan.

Jag tycker att samrättning är en väldigt bra form att arbeta i, det ger bra diskussioner mellan kollegorna från olika skolor och man får chans att reflektera över sin egen bedömning säger Ulrika Apell som jobbar som mattelärare på Råda skola.

Något som även Viktoria Skoglund från Stenportskolan håller med om.

Man känner sig mer säker när man rättar tillsammans. Så fort man stöter på något som har med tolkningar att göra kan man fråga de andra. Det är viktigt med samsyn i hela kommunen.

Utvärderingen efter samrättningstillfället i april har varit positiv.

Lärarna i rättningsgrupperna har en större samsyn och en gemensam grund att utgå från som de kan ta med sig till skolorna. Som enskild lärare kan man också känna en styrka och trygghet i bedömningen vid kontakt med elever och vårdnadshavare, säger Britt Bengtsson.

Efter samrättningen sammanställs de generella mönster som har kunnat avläsas i provresultaten, mönster som sedan kommer att fungera som fokusområden att jobba vidare med på skolorna. Dessa fokusområden kommer följas upp på nästa års samrättning.