Olika kulturer uppmärksammas i förskolan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 4 maj, 2016

Språk- och kulturprojektet har drivits i Lidköpings förskolor sedan 2012. Från och med 2014 omfattas alla förskolor i kommunen av projektet. Syftet med projektet är att utveckla arbetssätt för att arbeta med språk och kultur i förskolan.

Språk- och kulturprojekt 2016

Projektet har bland annat resulterat i att alla förskolor idag arbetar med modersmålsstöd. Det innebär att modersmålspedagoger arbetar tillsammans med förskolornas pedagoger. Modersmålet har stor betydelse för barns språk-, identitets- och tankeutveckling. Modersmålspedagogerna fungerar också som en språk- och kulturbro mellan förskolan och barnens vårdnadshavare. Förskolans pedagoger och modersmålspedagogerna fortbildar sig i språk och kultur och träffas kontinuerligt för att utveckla arbetssätt som kan användas i alla förskolor i kommunen.

Det bästa med projektet är att vi träffas från kommunens alla förskolor och utbyter erfarenheter och får fördjupade kunskaper. Projektet har bidragit till att vi är mer medvetna om hur vi ska tänka kring interkulturella arbetssätt och metoder, berättar Maja Jakobsson som arbetar på Silverbyns förskola.

Under tisdagen 3 maj bjöd modersmålsenheten in alla förskolor och andra som var intresserade till en utställning på stadsbiblioteket. Utställningen visade hur förskolorna på olika sätt har arbetat med projektet i verksamheten.

Vi arbetar med hemkultur på Silverbyns förskola, det betyder att vi tittar närmare på förskolebarnens hemmamiljö. Vi fokuserar på likheter mer än på skillnader, berättar Maja Jakobsson.

Språk- och kulturprojekt utställning

Har du frågor om språk- och kulturprojektet?

Kontakta Sara Engman, chef Modersmålsenheten, på telefon 0510-77 06 83 eller via mejl sara.engman@lidkoping.se.