Nämndbeslut om att starta planarbetet för nya reningsverket

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 16 maj, 2016

Teknisk servicenämnd, Lidköpings kommun, beslutade på sitt möte den 12 maj att begära att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för ett nytt avloppsreningsverk. Lokaliseringsutredningen som har gjorts ska ligga till grund för planarbetet.

Bakgrunden är att politikerna i Lidköpings kommun har beslutat att det ska byggas ett nytt avloppsreningsverk på en annan plats än där det ligger idag. Förvaltningarna Samhällsbyggnad och Teknisk service på Lidköpings kommun har tillsammans gjort en lokaliseringsutredning för att ta fram förslag på lämplig plats för det nya verket. Utredningen visar att den plats som är mest lämpad för ett nytt reningsverk är ett område vid Kartåsen/Ekestubben.

På den platsen kommer reningsverket att ligga dolt i ett skogsområde och i ett område med befintligt vägnät. Det kommer att vara minst 500 meter till närmaste bostadshus. Verket kommer också ligga i nära anslutning till planerad ny mottagningsstation för eldistribution, befintligt flygfält och vid den planerade nya väg 44.

Följ arbetet med nytt reningsverk

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan