​Vinnaren av kommunens föreningspris för hållbar utveckling 2016

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 19 maj, 2016

I år delas Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling ut för första gången. Priset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran till fortsatt arbete genom en prissumma på 20 000 kronor. På våren delas det ut till en ideell förening och på hösten till ett företag som har gjort något särskilt för hållbar utveckling. Bland de tolv nomineringar som har kommit in har juryn som består av Miljö- och klimatutskottet valt ut en vinnare och två hedersomnämnanden.

löpare spring

Vinnaren 2016: Tunbygdens intresseförening

Motivering: Detta är en nybildad intresseförening som arbetar aktivt för att ta tillvara ortens möjligheter och göra den till en bra plats att bo och leva i. De stärker samverkan mellan allt från skolan till omsorgen om de äldre och värnar om företagen och det övriga föreningslivet. Genom att utveckla den lokala servicen och öka de lokala aktiviteterna minskar man behovet av att resa ut ur byn. Genom samverkan vill man skapa ett socialt- ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

Hedersomnämnanden: Lidköping – barnens stad och Lidköpings biodlarförening

Föreningen Lidköping- barnens stad verkar för att lyfta alla barn i Lidköping. Förening har med de tre hållbarhetsaspekterna i allt sitt arbete. De har startat fritidsbanken för utlåning och återanvändning av fritidsutrustning. Varje år anordnar de en stadsfest för barnen i Lidköping. De skänker pengar till Framnäsbadet för att de 1000 första barnen som besöker badanläggningen ska få bada gratis. Djur och natur har också en plats i deras verksamhet.

Grunden för Lidköpings biodlarförening är produktion av honung men föreningen ser sin roll i samhället som mycket större än så. Bidraget till biologisk mångfald och pollinering av fruktträd, bärbuskar och lantbruksgrödor genererar  ett dubbelt så stort värde för samhället jämfört med  honungens värde.  Biodling är ett praktiskt  och pedagogiskt exempel på vad  ekosystemtjänster innebär.

Priset delas ut i samband med Nationaldagsfirandet

Firandet börjar klockan 15:00 på Dina-scenen, den 6 juni.

Vi vill tacka alla föreningar som har nominerats för deras engagemang i hållbarhetsfrågor och välkomnar dem att söka på nytt nästa år. Från januari till april tar vi emot nya ansökningar till föreningspriset.