Lägenheter i moduler byggs för att hantera den akuta bostadsbristen i Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 23 maj, 2016

Lidköpings kommuns vision är att vara en välkomnande och hållbar kommun med 45 000 invånare år 2030. Vi närmar oss visionen – invånarantalet i Lidköpings kommun ökar. Det medför att behovet av nya bostäder är stort. Sedan den 1 mars är landets kommuner enligt lag skyldiga att ta emot nyanlända, personer som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Modullägenheter

Lidköpings kommun behöver vidta åtgärder för att uppfylla lagens krav och öka befolkningstalet. Det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder bidrar till att hantera situationen. Utöver de ordinarie projekten kommer bostadsbolaget också att bygga flerfamiljshus i kvarteret Tömmen. Antalet nya lägenheter i området är 52 stycken och de uppförs i form av moduler med tidsbegränsat bygglov. Med ett tidsbegränsat bygglov kommer modulerna vara uppställda i kvarteret Tömmen under en period om högst 10 plus 5 år. Byggstart i början av juni och inflyttning i slutet av oktober i år. Kartskiss på kvarteret Tömmen

– Lidköping växer och det är fantastiskt bra. Samtidigt har vi en extraordinär situation där vi inte har permanenta bostäder så det räcker till alla nuvarande och kommande lidköpingsbor. Lägenheterna i kvarteret Tömmen är en temporär lösning för att hantera den mest akuta situationen tills våra andra nybyggnationer finns på plats, berättar kommundirektör Jan Fransson.

Lidköpings kommun kommer inom kort att bjuda in närmast berörda till informationsmöte om de nya flerbostadshusen.

Hur ställer man sig i kö?

Så snart riktlinjerna för uthyrning är klara kommer det gå att anmäla sitt intresse på kommunens och på AB Bostäders hemsidor. Det kommer att finnas en separat bostadskö för modullägenheter då husen ställs på platsen under viss tid. Alla människor är välkomna att söka lägenhet i modulhusen. Kommunen hyr lägenheterna av AB Bostäder. Hyresgästerna hyr lägenheten i andra hand av kommunen. För hyresgästen innebär det ett tidsbegränsat hyreskontrakt där besittningsrätten är bortförhandlad.

Hyror

  • Hyran en lägenhet med ett rum och kök, 26,3 m² blir 3 068:-/månad
  • Hyran en lägenhet med två rum och kök, 39,7 m² blir 4 627:-/månad
  • Hyran en lägenhet med två rum och kök, 41 m² blir 4 787:-/månad
  • Hyran en lägenhet med tre rum och kök, 55,8 m² blir 6 505:-/månad