Informationsmöten om bostäder på kvarteret Tömmen för närboende och föräldrar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 31 maj, 2016

Ett dryga tiotal närboende lyssnade igår till information om byggnaden av lägenheter i modulhus på kvarteret Tömmen. Inbjudna var cirka 150 hushåll inom en radie om 300 meter.

Kvarteret Tömmen

Kommundirektör Jan Fransson inledde med att beskriva bakgrunden.

Lidköpings kommun är en tillväxtkommun vilket är mycket glädjande. Som följd får det att det råder bostadsbrist i kommunen.

En ny lag som ålägger landets kommuner att ta emot nyanlända förstärker bostadsbristen. Lidköpings kommun ska ta emot 109 personer under år 2016. Nyanländ är den person som fått uppehållstillstånd till följd av flyktingskäl, det vill säga, vet att han eller hon får stanna i Sverige för viss tid eller permanent.

Situationen har sammantaget lett fram till beslut att en snabb åtgärd behövs. Modulhus med lägenheter kommer att byggas för att kortsiktigt hantera situationen i väntan på att permanenta bostäder kommer på plats. För modulhusen på kvarteret Tömmen har tillfälligt bygglov sökts vilket innebär att de kan stå där i 10+5 år som längst.

Per Alexandersson, vd AB Bostäder berättade om vad lägenheter i modulhus är:

Skillnaden mellan moduler och hus som byggs permanent på platsen är just sättet att bygga. Moduler byggs för att kunna flyttas. Oavsett vad vi bygger gör vi det med god standard, det gäller modulbyggnationen likväl som det vi bygger permanent.

Vid mötet ställdes en del frågor bland annat kring trafiksituationen, hur Lidköpings kommun arbetar med integration och om det kommer vara möjligt för alla att bosätta sig i lägenheterna.

Det kommer att vara möjligt för vem som helst att söka lägenhet i området. Vi arbetar just nu med att utforma riktlinjer för fördelning av lägenheter, meddelade Jan Fransson.

Deltog vid mötet gjorde även Ulf Karlsson förvaltningschef Barn & Skola, Anders Hansson stadsarkitekt, Elin Liljebäck Nilsson utvecklings- och kommunikationschef och Torbjörn Friberg förvaltningschef Intern Service.

Ikväll, tisdag den 31 maj, hålls motsvarande informationsmöte för föräldrar/vårdnadshavare till barn i Lilleskogs förskola och elever i Lilleskogs skola.