Stor uppslutning och mycket frågor vid det andra informationsmötet om lägenheter i kvarteret Tömmen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 1 juni, 2016

För andra kvällen i rad hölls informationsmöte kring de planerade bostäderna i kvarteret Tömmen.  Ett 80-tal vårdnadshavare till barn och elever i Lilleskogs förskola respektive skola lyssnade till information från kommunens tjänstemän och AB Bostäder.

Informationsmöte om modulhus

En eventuell idrottshall och oro för trafiksituationen

Ett stort antal frågor och synpunkter framfördes men det var två områden som dominerade kvällen: eventuell idrottshall och oro kring trafiksituationen nu, under byggperioden och när väl lägenheterna är på plats. Flera vårdnadshavare uppfattar att man sedan tidigare fått löfte om att skolan ska byggas ut med en idrottshall. Eleverna tar sig i nuläget till närliggande skolor och till idrottens hus för att ha ämnet idrott och hälsa. Ulf Karlsson förvaltningschef barn och skola informerade om att det inte finns något uppdrag från barn- och skolnämnden om att beställa en idrottshall.
Barn- och skolnämndens ordförande Mario Melani (S) underströk att så är fallet.

Det finns inga investeringsmedel budgeterade för en idrottshall vid Lilleskogs skola.

Det var flera aspekter av trafiksituationen som oroar vårdnadshavare; vid hämtning och lämning, att barnen på förskolan tar sig ut från förskolans område och det faktum att det tar sig till andra skolor för bland annat idrottsundervisning.

Vi tar med säkerheten på största allvar och vi tar ansvar för den, menade Per Alexandersson vd för AB Bostäder och berättade bland annat om att byggarbetsplatsen kommer att avgränsas med byggstaket under byggtiden. När tunga transporter ska in sker det med låg hastighet och en person kommer gå intill lastbilen för att försäkra sig om att det sker på ett säkert sätt.

Se över säkerheten

Camilla Brolin verksamhetschef inom Barn och skola berättade att man utifrån den nya situationen kommer att se över säkerheten på förskole- och skolgården. Rektor respektive förskolechef är ansvariga för arbetsmiljön och om åtgärder krävs för att säkra den så kommer de att genomföras. Föräldrar har hittills sett till att eleverna har med cykel för att transportera sig till och från Lilleskogs skola och idrottsundervisningen. Utöver det har skolan har några cyklar för utlåning. Flera föräldrar framförde att de inte längre vill förse barnen med cykel för det ändamålet om det inte finns en idrottshall i planerna.

Vi har ansvar för att eleverna ska få undervisning av god kvalitet och det ska de självklart få, konstaterade Ulf Karlsson.

Frågor kring den generella trafiksituationen i området nu och efter att lägenheterna är på plats blev hängande i luften då kommunen trots bred representation av tjänstemän inte hade sakkunskap att svara på de frågorna. Vårdnadshavare kommer att få en återkoppling med information om kommunens bedömning av trafiksituationen och planerade åtgärder till följd av nybyggnationen på samma sätt som de fått inbjudan till informationsmötet, det vill säga genom lärplattformen Tango.

Läs mer om informationsmöten om lägenheter i modulhus.