En barn- och elevplan för Lidköpings barn och elever

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 9 juni, 2016

Politiker och tjänstemän inom Barn & Skola har arbetat fram en barn- och elevplan som sträcker sig över perioden 2016-2022. Planen beskriver barn- och skolnämndens verksamhetsområden samtidigt som det är en plan som under perioden 2016-2022 ska vara vägledande i politiska och verksamhetsmässiga beslut. Barn- och skolnämnden beslutade att anta barn- och elevplanen under mötet den 9 juni.

Nyhet barn- och elevplan

Alla partier i nämnden har varit delaktiga i att ta fram barn- och elevplanen, det gör att planen är väl förankrad och bidrar till att vi nu har ett bra hjälpmedel och underlag för att arbeta långsiktigt och hållbart, säger Mario Melani ordförande i barn- och skolnämnden.

Vi har parkerat de frågor där partierna inte har kommit överens. Vi har möts i alla frågor vilket gör att alla partier kan ställa sig bakom planen, säger Rasmus Möller andre vice ordförande i barn- och skolnämnden.

Barn- och elevplanens innehåll

Barn- och elevplanen innehåller styrdokument, nationella mål och kommunala utmaningar. Planen innehåller också nulägesbeskrivningar och utvecklingsbehov som barn- och skolnämnden ser för sina åtta verksamhetsområden.

Planen beskriver även vår värdegrund, som är det centrala i vår verksamhet. Alla barn och elever ska vistas i en lärmiljö där de syns och där de räknas. Det är fokus på varje barn och elevs rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Barn och elever ska känna sig trygga, känna att de kan lyckas och få vara som de vill vara säger Mario Melani.

Något som förvaltningschef Ulf Karlsson håller med om.

Vi ska arbeta med framtidstro för Lidköpings barn och elever, varje dag. Alla barn och elever ska känna att jag kan, jag vill och jag vågar.

Planen introduceras under hösten

Vi har arbetat med planen i drygt ett år och det känns väldigt kul att den nu är antagen och att vi kan börja arbetet med att presentera den för barn och elever, medarbetare och medborgare under hösten, säger Gunilla Kindberg biträdande barn- och skolchef.

Bakgrund

Politiker och tjänstemän inom Barn & Skola har arbetat fram barn- och elevplanen. Planen sträcker sig över perioden 2016-2022. Uppgifterna i barn- och elevplanen är framtagna under mars 2016 och ska ses som ett utgångsläge för att nå de övergripande målen som kommunen har för att nå en erkänt god livskvalitet som leder till 45 000 invånare år 2030.

Barn- och skolnämndens åtta verksamhetsområden är öppen förskola, förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, grundsärskola, fritidshem, fritidsgård och Musikskola.