Visionen Framnäs Strandpark

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 16 juni, 2016

Kommunstyrelsen beslutade i veckan att föreslå Kommunfullmäktige att fatta beslut om att låta Samhällsbyggnadsnämnden arbeta vidare med detaljplanen för visionen för Framnäs Strandpark. Projektet Framnäs Strandpark är en del av ett långsträckt grön -och rekreationsområde utmed Vänerns strand.

Flygvy framnäsviken

I förbindelse med grönområdet finns verksamheter som Framnäsbadet, Vänermuseet och Kronocampingen. En ny strandlinje, en långbrygga och ett offentligt torg ska göra så att lidköpingsborna kommer närmare Vänern. Framnäs Strandpark ska även bidra till bättre vatten i viken, rening av dagvattnet och biologisk mångfald

Målet med detta projekt är att:

  •  Åstadkomma en stabil strandkant som inte eroderar.
  •  Förbättra vattenkvalitén i Framänsviken så att det blir tjänligt som badvatten.
  •  Utgöra ersättning för det grönområde som försvinner vid exploatering av nya bostäder vid småbåtshamnen.
  •  Skapa attraktiva promenadstråk och strandytor.
  •  Skapa bättre in- och utseglingsmiljöer och minska igenslamning av nuvarande inseglingsränna.
  •  Skapa fler ekosystemtjänster som bidrar till trevnad, välfärd och ett gott liv i Lidköping.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta ett inriktningsbeslut om Hamnstaden Lidköping, etapp 2, Framnäs Strandpark och att:

  • Ge samhällsbyggnadsnämnden uppdrag att arbeta vidare med detaljplanearbete för Hamnstaden, etapp 2, enligt ”Vision för Framnäs Strandpark”
  •  Ge samhällsbyggnadsnämnden uppdrag att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet för åtgärderna i Framnäs Strandpark.

Om besluten godkänns förväntas detaljplanearbetet pågå till slutet av 2017 och byggstart under 2018.

För mer information kontakta:

Tora Gustafsson, Plan- och Trafikchef, Samhällsbyggnad, tora.gustafsson@lidkoping.se
Bengt- Göran Nilsson, Planarkitekt, Samhällsbyggnad, bengt-goran.nilsson@lidkoping.se