VA-föreningarnas överklagan av VA-avgifter avslogs

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 17 juni, 2016

13 juni kom domen från förvaltningsrätten gällande VA-avgifter i Lidköpings kommun. VA-föreningarna har överklagat Lidköpings kommuns förslag till nya VA-avgifter. Men förvaltningsrätten anser att kommunen har gått korrekt tillväga.

Kommunfullmäktige i Lidköpings kommun beslutade den 15 juni 2015 om villkor och avgifter för vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet, det vill säga på landsbygden.

Detta beslut överklagades till förvaltningsrätten av ett tiotal invånare som representerar VA-föreningar på landsbygden. Anledningen var att de upplevde taxan utanför verksamhetsområdet som orättvis jämfört med tätorternas taxa (det vill säga taxorna inom verksamhetsområdet). Den 13 juni 2016 avgjorde förvaltningsrätten i Jönköping ärendet till kommunens fördel men säger i sin dom att de inte har tagit hänsyn till rättviseperspektivet utan enbart lagligheten i taxekonstruktionen.

Teknisk Service, som är den förvaltning som enheten Vatten och Avlopp tillhör, har under året som gått sedan fullmäktigebeslutet togs, påbörjat ett arbete med att utarbeta en ny taxa både för tätorterna och landsbygden. Förvaltningen har tagit till sig de olika synpunkter som har framförts. Arbetet med att utarbeta en ny taxa görs i samråd med intresseorganisationer, som hyreshusägare, villaägare, bostadsrättföreningar, vattenföreningar, industri och andra näringsidkare. Ny taxa förväntas vara klar under 2017.

Teknisk Service kommer att kontakta de olika föreningarna som blir berörda av förvaltningsrättens dom för att på bästa sätt samordna hur domen ska verkställas.