Räddningstjänsten på rätt väg för en förbättrad arbetsmiljö

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Räddningstjänsten på rätt väg för en förbättrad arbetsmiljö

Publicerat 30 juni, 2016

I april vände sig skyddsombuden på Räddningstjänsten i Lidköping med en anmälan till Arbetsmiljöverket för att få hjälp med att förbättra arbetsmiljön. Nu är rapporten från Arbetsmiljöverkets inspektion klar.

räddningstjänsten

Arbetsmiljöverket nöjda med planerade åtgärder

De åtgärder som skyddsombudet krävde av Räddningstjänsten är vidtagna och Arbetsmiljöverket överväger därför att avslå skyddsombudets framställan. Arbetsmiljöverket har också beslutat att inte meddela något förbud eller föreläggande mot Räddningstjänsten.

”De åtgärder som skyddsombudet krävde av er som arbetsgivare är vidtagna, då ni gjort en kartläggning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, ni har även tagit fram en punktlista med genomförda och planerade åtgärder. Mot bakgrund av det överväger Arbetsmiljöverket att avslå skyddsombudets framställan.”

De krav som Arbetsmiljöverket ställer på Räddningstjänsten är:

  • För att förbättra den sociala och organisatoriska arbetsmiljön ska det planerade värdegrundsarbetet startas upp och genomföras.
  • Extern sakkunnig hjälp ska anlitas för värdegrundsarbetet.
  • För att få avsedd effekt av genomförda utbildningar gällande samverkan och arbetsmiljö ska resultatet av dem implementeras i verksamheten på sådant sätt att rutiner och policyer blir kända för, och efterlevs av, samtliga berörda.

Senast den 30 september 2016 ska Räddningstjänsten meddela hur kraven har uppfyllts och hur skyddsombud och arbetstagare har varit delaktiga.