Nya bostäder vid Lilleskogs förskola och skola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 1 juli, 2016

För att lösa den akuta bostadsbristen i Lidköping bygger AB Bostäder på uppdrag av Lidköpings kommun 52 lägenheter i kvarteret Tömmen. AB Bostäder har beviljats ett tidsbegränsat bygglov för modulhus med byggstart under sommaren. Inflyttning beräknas ske vid årsskiftet.

Lilleskogs skola

Vid informationsmötet i maj framkom synpunkter, framförallt kring trafiksäkerhet i i området och när eleverna ska ta sig till och från idrottsundervisning samt att bostäderna skulle hindra en möjlig utbyggnad av skolan i framtiden. Vi vill genom denna information svara på frågorna och vad Lidköpings kommun gör för att möta synpunkterna.

Idrottsundervisning

Barn & Skola har prövat flera alternativ för att lösa en transport till idrottsundervisningen som vårdnadshavarna ska uppleva som mer trafiksäker.

Idrottsundervisningen kommer från höstterminsstarten att bedrivas i huvudsak på Månesköldskolan för elever i årskurs F-2. Förårskurs 3-6 kommer idrottsundervisningen att förläggas till Idrottens hus. Elever som har undervisning på Idrottens hus kommer att transporteras med buss till och från Lilleskogs skola. Elever som har undervisning på Månesköldskolan kommer att gå i sällskap med personal till och från Lilleskogs skola.

Trafiksäkerhet under byggperioden

AB Bostäder ansvarar för att samtliga byggtransporter sker på ett säkert sätt. Den tunga byggtrafiken kommer huvudsakligen att ske under en tvåveckorsperiod och kommer att förläggas utanför skoltid så långt det är möjligt.

All tung byggtrafik kommer att ha en personlig följeslagare som ser till att elever eller personal hålls på avstånd från fordonen. Byggbodar för byggpersonalen kommer att placeras på Räddningstjänstens övningsyta utanför det aktuella skolområdet.

Information om bygglogistik och tider för byggleverenser kommer finnas vid Lilleskogs skolområde.

Trafiksäkerhet

Det tidigare förslaget om parkering i direkt anslutning till bostäderna har tagits bort efter de synpunkter som framkommit. Parkering till de nya lägenheterna kommer istället att samordnas med den befintliga personalparkeringen nordost om Lilleskogs förskola och skola.

Framtida möjlighet att utöka skollokaler

En bedömning har gjorts kring vilka ytmässiga möjligheter som finns för att eventuellt utöka skollokalerna, exempelvis för ämnet idrott och hälsa. Den visar att utrymme finns att utöka dessa med åtminstone 800 kvadratmeter. Det finns dock inte något beslut om att bygga ut skollokalerna vid Lilleskogs skola.