Vad tycker du är viktigt för miljön i Lidköpings kommun?

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 4 juli, 2016

Vi står inför stora miljö- och klimatutmaningar och för att klara av dem behöver vi hjälpas åt. Därför har vi tagit fram en miljöplan för Lidköpings kommun som nu är ute på remiss. I planen pekar vi ut de viktigaste utmaningarna som vi ser inom miljöområdet i Lidköping. Vi har också tagit fram förslag på åtgärder för att kunna nå våra mål.

Miljöplan

Riksdagens nationella miljömål har väglett arbetet med planen som handlar om allt från konsumtionsvanor till förhållningssätt till naturen. Kort sagt handlar det om hur vi ska kunna leva så hållbart som möjligt utan att vi upplever en lägre livskvalitet utan snarare en högre. På det viset säkrar vi också ett gott liv åt kommande generationer.

Lidköpings miljöplan är uppdelad utifrån fyra områden: sund livsmiljö, minskad klimatpåverkan, hållbar resursanvändning och naturens tjänster.

– Miljöplanen ger oss nya synsätt där vi har hållbarhetstänket med oss från början. Den resulterar i en rad konkreta åtgärder som alla kan märka av och gör att vi når mätbara förbättringar inom en rad miljöområden, säger kommunens miljöstrateg Yvonne Träff.

Vad tycker du är viktigt för miljön i Lidköpings kommun – vad bör kommunen fokusera på?

Miljöplanen är inget färdigt dokument. Vi hoppas att många vill tycka till så att vi får in ytterligare synpunkter. De kommer att beredas av politikerna under hösten. Vill du hjälpa oss? Ta en titt på miljöplanen och hjälp oss genom att lämna dina synpunkter på miljöarbetet.

– Vi behöver ökad samverkan. Föreningar, företag, kommunen och kommuninvånarna måste hjälpas åt för att vi ska komma vidare med miljöarbetet, säger Kajsa Ezelius som är ordförande i miljö- och klimatutskottet.