Stora satsningar på gång för Lidköping Elnät

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 16 augusti, 2016

Den här veckan går Lidköping Elnät ut med en stor upphandling av transformatorer till den nya mottagningsstationen som ska byggas vid Ekestubben. Upphandlingen är ett första steg i att starta projektet med den nya mottagningsstationen, och projektet är samtidigt en del i de stora satsningar som de närmaste åren kommer att göras på elförsörjningen i Lidköping.

Montör Lidköping Elnät

Lidköping växer och behovet av elförsörjning ser annorlunda ut idag och i framtiden än vad det gjort tidigare. Lidköping Elnät kommer att under de närmaste åren investera närmare 200 miljoner kronor i elnätet.

Det var innan sommaren som det politiska beslutet fattades om att bygga den nya mottagningsstationen vid Ekestubben. En mottagningsstation är en station där vi tar emot el från det regionala nätet. Stationen fördelar sedan elen till våra egna ledningar som leder ut i kommunens alla delar.

– Det finns två huvudanledningar till att vi ska bygga en ny mottagningsstation. Dels säkerställer vi att vi kan försörja hela Lidköpings befolkning i framtiden, då vi har ett mål om att vara 45 000 invånare i kommunen år 2030. Dels kommer vi när den nya stationen är färdig att ha reservmatning av el från både Trollhättan och Timmersdala, berättar Lars-Göran Färdig, elnätschef på Lidköpings kommun.

Upphandlingen som nu går ut gäller två transformatorer. Transformatorer är den utrustning som fördelar och omvandlar elen så att den passar våra lokala elledningar i Lidköping. De upphandlade transformatorerna ska vara leveransklara under 2018. Snart ska även upphandling för Mark och Bygg göras så att byggnation av den nya mottagningsstationen kan påbörjas under 2017.

Mottagningsstationen vid Ekestubben beräknas totalt kosta 130 miljoner kronor och då ingår kostnaden för att bygga om ledningar. Investeringen beräknas ske med 65 miljoner kronor per år under 2017 och 2018.

Fakta: Elförsörjning i framtiden

Utvecklingen av elnätet i Lidköping och i Sverige i stort handlar bland annat om att anpassa elförsörjningen till att vi idag och i framtiden kommer producera el i många små anläggningar istället för som idag ett fåtal stora. Vi går dessutom från ett system med nära 100 procent vattenkraft och kärnkraft till mer av sol- och vindkraft. Elnätet behöver bli mer flexibelt och anpassas efter både nya sätt att producera och använda elen.

Det blir ökat kundfokus med förbättrad leveranssäkerhet och möjlighet till realtidsmätning så att kunderna får större möjligheter att styra sin elanvändning.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan