Entreprenören av skolskjutsar ska redovisa lösningar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 26 augusti, 2016

Upphandlingsenheten vid Lidköpings kommun fick 24 augusti tips om att något inte stod rätt till med leveransen av skolskjutsar från Taxi Lidköping.

_MG_9962

I den upphandling som genomfördes i våras fick Taxi Lidköping ansvar för skolskjutsturerna i Stenhammar, Otterstad och Järpås. Efter kontroll av bussarna visade det sig att flera var avställda, det saknades registrering för yrkesmässig trafik och vid någon av skolorna kom inte alla bussar som var beställda enligt avtal.

Lidköpings kommun har under torsdagen delgett en handlingsplan till Taxi Lidköping som specificerar de avtalsbrott som uppmärksammats under första och andra avtalsveckan. Entreprenören har nu till den 9 september på sig att återkomma med svar på lösningar på ett antal punkter. Det handlar bland annat om:

  • för få antal platser i fyra bussar
  • det ej är godkänd EURO-klass på två bussar (miljöklassad motor)
  • redovisning av fordonsförteckning

Det avtalsbrott som handlar om att avställda bussar och bussar för ej yrkesmässig trafik har använts är sedan tidigare löst.

Utifrån de svar som entreprenören kommer in med till  kommunen kommer beslut fattas om fortsatt samarbete eller hävning av avtalet.
Kommunen har utgått från skrivet avtal att innan hävning kan genomföras skall motpart ha skälig tid för att rätta till oklarheterna.