Lidköpings fjärrvärmebolag satsar för en ännu grönare framtid

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 7 september, 2016

Lidköpings Värmeverk har de senaste åren jobbat målmedvetet för att ytterligare effektivisera sin produktion av fjärrvärme och göra den ännu mer miljöanpassad. – Vi har gjort strategiskt viktiga framtidsinvesteringar i anläggningen och är inne i en mycket positiv process, där hållbar energi och stärkt kundservice är prioriterade områden, säger VD:n Peter Johansson. Senare i höst byter bolaget också namn till Lidköping Energi.

Peter Johansson VD Lidköpings Värmeverk AB

Det har hänt mycket sedan kommunens helägda bolag Lidköpings Värmeverk AB startade 1974. Då handlade det om att producera värme genom att centralisera förbränningen av olja. År 2016 handlar det om att vidareutveckla en redan miljöanpassad distribution av fjärrvärme, baserad på återvunnet brännbart material från både hushåll och industrier. Råvaran kommer från Lidköping och flera av grannkommunerna, men importeras också från bland annat Storbritannien och Norge där tillgången på effektiv förbränning med maximal energiåtervinning är betydligt sämre än i Sverige.

Hög energiåtervinning

Parallellt med långsiktiga investeringar i själva anläggningen har Lidköpings Värmeverk lagt mycket kraft på ett utveckla företagets organisation och arbetsprocesser.
– Vi levererar fjärrvärme till drygt 4 200 kunder i Lidköping. Fjärrvärmebolag i betydligt större kommuner än vår har oftast mycket färre kunder, så vi lyckas verkligen återvinna och distribuera mycket energi som annars skulle gått till spillo. Samtidigt ställer det stora antalet kunder stora krav på att vi fortsätter utveckla både vårt produkterbjudande och vår kundservice, påpekar Peter Johansson, som tillträdde som VD 2012.

Inte bara fjärrvärme

Han konstaterar att energimarknaden aldrig står stilla och att de ökade miljökraven driver fram nya tekniker – som också öppnar nya möjligheter. Sedan länge producerar bolaget exempelvis el i två turbiner samt ånga och hetvatten för industrins tillverkningsprocesser. Tillsammans svarar det sammanlagt för drygt en fjärdedel av företagets leveranser. Tre fjärdedelar är ren fjärrvärme och totalt motsvarar nuvarande produktion över 90 procent av uppvärmningsbehovet för Lidköpings alla bostäder och 60 procent av industrins behov.
–- Vi tänker fortsätta att se över hur vi kontinuerligt kan utveckla vår produktion på olika sätt, för att minska miljöbelastningen och effektivisera energianvändandet för våra kunder, påpekar Peter Johansson.

Namnbyte till Lidköping Energi

Det är ett av skälen till att företagsnamnet senare i höst kommer att ändras till Lidköping Energi.
– Lidköping Energi beskriver på ett bättre sätt vad vi faktiskt gör. Vi levererar ju redan idag energi i flera olika former och vårt uppdrag är även i fortsättningen att tillhandahålla hållbar och lokalt producerad energi. Det stärker samtidigt Lidköping som miljökommun, säger Peter Johansson.