Uthyrning av lägenheter i flerfamiljshus

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 8 september, 2016

Lidköpings kommuns vision är att vara en välkomnande och hållbar kommun med 45 000 invånare år 2030. Vi närmar oss visionen och invånarantalet i Lidköpings kommun ökar. Men behovet av nya bostäder är stort för att göra den önskade befolkningsökningen möjlig.

Byggantion vid kvarteret Tömmen

Den 1 mars 2016 trädde Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning i kraft. Det innebär att alla kommuner ska emot människor som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. Lagen innebär också att kommuner ska göra det enklare för dessa personer att få jobb och komma in i samhällslivet. Lidköpings kommun behöver därför på kort tid bygga fler bostäder då det råder en generell bostadsbrist.

Lösa den akuta bostadsbristen

För att lösa den akuta bostadsbristen hyr Lidköpings kommun nu 52 lägenheter av AB Bostäder. Lägenheterna kommer att ligga i nybyggda flerfamiljshus i kvarteret Tömmen. Kommunen hyr sedan i sin tur ut dessa bostäder enligt speciella riktlinjer och ett separat kösystem. Alla kan söka lägenheter men hälften är avsedda till nyanlända utifrån den nya lagstiftningen. Dessa köplatser administreras av Social & Arbetsmarknad.

Intresseanmälan via e-tjänst

Den 14 oktober öppnar Lidköpings kommun en e-tjänst för intresseanmälningar till lägenheter i kvarteret Tömmen. Det kommer också gå att anmäla sitt intresse via kommunens Kontaktcenter.

Inflyttning årsskiftet 2016-17

Flerfamiljshusen byggs i form av moduler med tidsbegränsat bygglov. Modulerna kommer att stå i kvarteret Tömmen under en period om max 15 år. För hyresgästen innebär det tidsbegränsade bygglovet att besittningsrätten inte gäller. Inflyttning beräknas till årsskiftet.