Han leder oss mot ett nytt reningsverk

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 13 september, 2016

Det är många trådar att hålla reda på när det ska byggas ett nytt avloppsreningsverk. Petter Gustafsson från Sweco är den som håller ihop alla delar som behöver synkas för att vi ska få vårt nya reningsverk i Lidköping.

Det är inte ofta en kommun bygger ett nytt avloppsreningsverk och det krävs stor kompetens inom många olika områden. Därför har Lidköpings kommun upphandlat hjälp från Sweco, och det är Petter Gustafsson som är vår projektsamordnare. Petter har stor erfarenhet av liknande projekt. Senast var han byggmontageledare på Gryaab när de byggde ut sina nya bassänger och den nya driftcentralen, och innan dess var han projektledare när Nedraby vattenverk byggdes i Ystad.

Många utredningar

Som projektsamordnare har han nu till uppgift att se till att alla delar sys ihop och att alla utredningar görs och blir klara i tid.
– Det görs nu sammanlagt 14 utredningar samtidigt, bland annat naturinventering, dagvattenutredning och utredning av ledningsdragning. Miljötillstånd ska sökas från Länsstyrelsen, vilket kräver sitt arbete, berättar Petter.

Många olika aktörer och personer är inblandade, både internt inom vår kommun och externa aktörer, och det gäller för Petter att stämma av med alla och samordna allt arbete.
– Utmaningarna med att bygga ett reningsverk är att få till alla de tekniska delarna, se till att alla utredningar löper på, stämma av med alla inblandade och sköta administration, kommunikation och uppföljning, säger han.

Presentation 6 oktober

Den 6 oktober ska tre koncept för nytt reningsverk vara framtagna och presenteras för politikerna i Teknisk Servicenämnd.
– Uppdraget vi har är att bygga ett verk som uppfyller alla tekniska krav för ett modernt verk, och att även beakta de krav som kan tänkas komma i framtiden. Verket ska också klara den större befolkningsmängden som Lidköping räknar med i framtiden. Verket ska smälta in i naturen så mycket som möjligt på den valda platsen. Ytterligare en viktig del är att det nya verket ska pedagogiskt uppbyggt, det vill säga att besökare ska kunna följa vattnets väg genom verket, säger Petter.

God arbetsmiljö viktigt

Det nya reningsverket ska också ha en god arbetsmiljö för driftpersonalen, övervakning av processen ska vara lättöverskådlig och arbetsmetoderna moderna. Det nya laboratoriet ska klara av att hantera den dagliga provtagningen på ett effektivt sätt.
– Vi har också ett miljötänk i att det ska vara en så energineutral anläggning som möjligt där vi tar tillvara på överskottsvärmen från olika processer: Vi tittar även på solenergi och på att använda så kallade gröna tak för att tillvara på nederbörd. Dessutom ska slammet rötas effektivt, berättar han.

Större verk

Det nya verket kommer att kunna rena mycket större mängd vatten än idag vilket är nödvändigt eftersom Lidköping växer för varje år. Det kommer också vara förberett för att andra kommuner ska kunna ansluta sig.
– Det är ett stort och komplext projekt och det är fantastiskt roligt att jobba med Lidköpings kommun. Alla är positiva och vill jobba för en positiv utveckling av Lidköping, säger Petter.

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan