Polisutbildningen på distans igen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 14 september, 2016

Polisutbildningen finns från och med i höst att läsa på distans. Det är en grupp på 7 studerande ifrån vår närregion som kommer att vara knutna till polisen i Västra Götaland.

campus

Gruppen kommer att tentera och ha sina samlingar på Campus Lidköping. Polisutbildningen vid Linnéuniversitetet omfattar 2,5 år och är på distans. Den är ett led i Polismyndighetens satsning att rekrytera personal till Västra Götalandsregionen. Ca 4 veckor per termin förläggs studierna till Växjö och Linnéuniversitetet. Vissa utbildningsdagar sker på Polismyndigheten lokalt med träning i konflikthantering, vapen, bastaktik och polisbilskörning.

Nästa ansökningsperiod är 14 – 29 november 2016 och då startar utbildningen i augusti 2017.