Politiker från Zimbabwe besöker Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 21 september, 2016

Den 20-21 september får Lidköpings kommun besök av fyra lokalpolitiker från Zimbabwe som just nu deltar i ICLD:s utbildningsprogram ”Local leaders – Capaciting Local Politicians in Zimbabwe”. ICLD är en myndighet som ligger under Sida och står för Internationellt Centrum för Lokaldemokrati. Projektet som politikerna nu deltar i handlar om demokratiutveckling och fattigdomsbekämpning.

Besök från Zimbabwe

Politikerna som kommer till Lidköping är intresserade av att veta hur en svensk kommun fungerar och vad det innebär att vara lokal politiker i Sverige. Man är även intresserad av att titta närmare på kommunens sophantering och hur vi arbetar med äldreomsorg. Därför kommer de bland annat att besöka Lidköpings Värmeverk och Majgårdens äldreboende. Besökarna kommer även att under onsdag förmiddag göra ett besök hos kommunstyrelsens arbetsutskott. Värd och samordnare för besöket är kommunens utvecklingsledare för internationalisering Gabriella Lapadatovic.