Satsningar på löner och arbetsmiljö för socialsekreterare

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 22 september, 2016

Det har blivit allt svårare för kommunerna att rekrytera socialsekreterare och Lidköpings kommun är inget undantag. Störst är behovet inom Barn- och ungdomsenheten och Ekonomienheten på Social & Arbetsmarknad.

samtal

Förvaltningen har de senaste 5-6 åren haft en hög personalomsättningen inom dessa enheter för yrkesgruppen och i början av juni bedömdes bemanningsläget som allvarligt då barn- och ungdomsenheten hade 8 av 14 tjänster besatta.

För att komma tillrätta med problemen har förvaltningen vidtagit en rad olika åtgärder. Bland annat har man gjort förstärkningar av personalgruppen där antalet tjänster ökat både inom Barn och Ungdomsenheten och Ekonomienheten. Man har även jobbat med ytterligare administrativt stöd och introduktionsprogram för nya socialsekreterare. Trots satsningar i löneöversyner de senaste åren har socialsekreterarna i Lidköping hamnat efter flertalet kommuner i Skaraborg gällande lönenivå.

Med anledning av detta beslutade i veckan kommunstyrelsens arbetsutskott att ge Social & Arbetsmarknad uppdraget att höja lönerna mellan löneöversyn 2016 och 2017, där de löner som justeras ändras från 1 december 2016. Nivåhöjningen gäller socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning, vilket utgör cirka 40 medarbetare. De höjda lönerna kommer att finansieras av det kommuncentrala anslaget för löneöversyn. Storleken av löneökningen kommer att variera beroende på arbetsområde och erfarenhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uttalade också att det samtidigt måste satsas ytterligare på arbetsmiljöåtgärder. Förvaltningen ska tillsammans med de fackliga organisationerna hantera uppdraget och ett första möte har ägt rum redan onsdag eftermiddag. De fackliga organisationerna, Vision och SSR, har också påpekat att det förutom lön behöver satsas på arbetsmiljöåtgärder för att förbättra förutsättningarna för social-sekreterarna. Parterna träffas igen nästa vecka för att fortsätta det gemensamma arbetet.

I samarbete med Campus Lidköping finns också förslag om kompletteringsutbildning för personal med annan beteendevetenskaplig utbildning för att få motsvarande socionomkompetens.

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan