En väg in – för en mer individanpassad lösning för boendestöd

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 4 oktober, 2016

Samarbetet mellan Vård & Omsorg och Social & Arbetsmarknad gör det nu enklare för dig som behöver boendestöd.

boendestöd

Från och med den 1 oktober 2016 kommer Social- och arbetsmarknadsnämnden ha det samlade ansvaret för boendestöd till brukare med behov av detta. Det innebär bland annat att ansvara för att stödet finns 365 dagar om året under dygnets alla timmar. Det innebär också att ansvara för att säkerhetsställa att ingen brukare blir utan stöd i sin vardag. Dessutom ska det minimera antalet kontakter brukarna behöver möta för att få det stöd de har rätt till.

Beslutet gäller samordning av boendestöd för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, personer med lindrig utvecklingsstörning och utöver detta eventuellt ytterligare ett antal personer med liknande behov.

Tidigare har olika sorters stöd kommit från olika förvaltningar med resultatet att en brukare fått träffa ett flertal personer i sitt hem beroende på vilka olika behov han eller hon haft. Nu ska arbetet samordnas med fokus på bästa möjliga individanpassade stöd till de personer som behöver den här sortens hjälp i sin vardag.