Lidköping är en av Sveriges bästa energikommuner

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 10 oktober, 2016

Lidköpings kommun hamnar på plats tio i den kartläggning av miljö- och energiläget hos Sveriges kommuner som tidningen Aktuell hållbarhet har gjort. Rankningen bygger på en enkätundersökning. Tidningen redovisar endast de femtio bästa kommunerna där Lidköping som enda Skaraborgskommun finns med på listan.

energiprojekt

En rad konkreta åtgärder tillsammans med ett systematiskt arbete inom energi och miljö ligger bakom Lidköpings framgång. I kartläggningen har allt från energistrategier och energi­ledningssystem till krav i upphandling och byggande samt ­handlingsplan för ­solenergi undersökts. Några exempel på konkreta åtgärder som kommunen genomför är installation av solceller på kommunala byggnader, energieffektivisering av idrottsanläggningar och EU-projekt för energieffektiviseringar i offentlig verksamhet.

– Lidköpings kommun har ett gemensamt fokus där alla samverkar. Vi arbetar systematiskt med att hela tiden förbättra oss. Ett viktigt verktyg i detta är plan för energi och klimat som antogs av kommunfullmäktige 2013. Vi har även en stor politisk enighet kring miljöfrågor och strävar efter att bli den hållbara kommunen, säger Kajsa Ezelius som är ordförande i miljö- och klimatutskottet.

– Under de senaste tjugo åren har vi haft ett starkt fokus på energi- och klimatfrågor. Vi har gjort många investeringar och drivit många projekt som har gett resultat i form av effektiv energianvändning och minskad klimatpåverkan, säger kommunens miljöstrateg Yvonne Träff.

Rankningen bygger på 244 av 290 svar från landets ­kommuner.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan