Arkiv

Månadsarkiv för november, 2016

​Lidköpingsborna är mycket nöjda med vattenkvaliten, avfallshanteringen och skötseln av våra parker och grönområden. Detta visar den enkätundersökning som genomförts i…

Under tisdagen genomförs ett lodningsarbete i Lidan på uppdrag av Teknisk service. Arbetet är en del av det utredningsarbete som…

Renhållningen på Lidköpings kommun har gjort plockanalyser för att ta reda på vad som finns i våra soppåsar. Syftet är…