Nämndsbeslut om vatten- och avloppsledningar till Tun

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 3 november, 2016

Teknisk Servicenämnd beslutade på sitt möte den 3 november att anta förslaget om att bygga nya vatten- och avloppsledningar från centrala Lidköping till Tun.

Vattenkran sinar

Bakgrunden är att Fortifikationsverket F7 Sotenäs inte längre kan sköta vattenförsörjning och avloppsrening i Tun. Dessutom har det en längre tid varit problem med missfärgning av vattnet i Tun. För att komma till rätta med detta har Vatten-Avlopp på Lidköpings kommun genom en utredning kommit fram till att kommunen behöver bygga vatten- och avloppsledningar från centrala Lidköping ut till Tun.

Utredningen som förvaltningen har gjort visar att det inte är ekonomiskt möjligt att bygga egna vatten- och reningsverk i Tun. Det bästa alternativet är istället att dra ledningar från centrala Lidköping och ut till Tun. Detta är positivt även ur ett landsbygdsperspektiv eftersom kommunen då kan erbjuda anslutningar längs med ledningssträckan. Även fiber för bredband kan grävas ner i samband med detta.

Arbetet beräknas kosta cirka 54 miljoner kronor och kommer att ske i tre olika etapper. Dricksvattenförsörjningen prioriteras och grävning för vattenledningar ska starta så snart som möjligt. Frågan ska först beslutas i Kommunfullmäktige i januari.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen