Skiljeväggar ska öka tryggheten

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 15 november, 2016

Just nu pågår arbetet med att sätta upp skiljeväggar i alla duschutrymmen i skolorna i Lidköpings kommun. Duschutrymmena upplevs i dag av en del elever som en otrygg och exponerande miljö, och många väljer därför att avstå från att duscha efter idrottslektionerna.

duschskiljeväggar

– Inga elever ska behöva känna en olustkänsla inför att duscha efter gympan. Frågor kring integritet och trygghet har högsta prioritet i våra skolor. Jag hoppas och tror att de skiljeväggar och bås som nu sätts upp är ett steg på vägen för att fler ska känna sig bekväma med att duscha efter idrottslektionerna, säger Ulf Karlsson, barn- och skolchef i Lidköpings kommun.

En del skolor i kommunen har redan fått skiljeväggar installerade och nu fortsätter arbetet med att få de resterande på plats.

– Ja, vi kommer hinna med ungefär hälften av skolorna under det här året och ambitionen är att de resterande får sina väggar under 2017. Vid nybyggnation och renoveringar av skolor läggs alltid stor vikt vid den personliga integriteten och de nämnda skiljeväggarna är då standard, säger Nils Gustavsson, fastighetschef i Lidköpings kommun.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen