Lidköpings äldre mycket nöjda med sin vård och omsorg

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 16 november, 2016

I årets brukarundersökning från Socialstyrelsen får Vård & Omsorg fina resultat. 449 personer (72,5 %) i hemvård och äldreboende har svarat på enkäten, och de ger en positiv bild av det stöd de får. De områden som utmärker sig särskilt är personalens bemötande och förmåga att skapa förtroende. Inom hemvården tycker 99 % av de tillfrågade att de får ett bra bemötande av personalen.

Drömstans Mötesplats

Sven-Ove Andersson, förvaltningschef på Vård & Omsorg, är nöjd med resultatet.

Bemötande och förtroende är värden som skapar trygghet hos vårdtagarna. Det tyder på att vi har en hög profession i våra verksamheter. Jag är djupt imponerad av våra medarbetares insatser.

Även 2015 hade Vård & Omsorg fina siffror i undersökningen.

Det tyder på en hög och jämn kvalitet, säger Sven-Ove Andersson. Det är inte alltid lätt att bibehålla ett gott resultat från år till år, och det har vi lyckats med.

Läs mer om brukarundersökningen och ta del av resultaten för hemvård och äldreboende.