Vad finns i våra hushållssopor?

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 21 november, 2016

Renhållningen på Lidköpings kommun har gjort plockanalyser för att ta reda på vad som finns i våra soppåsar. Syftet är att få en lägesbild av vad som slängs i hushållens soptunnor. Genom detta kan vi följa upp vårt arbete med avfall och vi får ett underlag för politiska beslut.

Plockanalysen gjordes med hjälp av Miljöbolaget i Svealand AB, enligt en standard som används i avfallsbranschen. Analysen gjordes genom att de samlade in avfall från 416 villor och 868 lägenheter i Lidköping. Avfallet plockades sedan isär och delades upp i många olika fraktioner, det vill säga avfallstyper.

Resultat för villor

Plockanalys Resultat Villor

Resultat för flerfamiljshus (lägenheter)

Plockanalys Resultat Lägenheter

Det enda som egentligen ska läggas i soppåsen är matavfall och övrigt brännbart avfall. Trädgårdsavfallet ska enligt dagens system lämnas på Kartåsens avfallsanläggning. Farligt avfall bör absolut inte läggas i soppåsen, det vill säga förbrännas, utan ska tas omhand på särskilda sätt. Du kan lämna farligt avfall på Kartåsen eller i till exempel Samlaren som finns i vissa butiker.

Producentansvar och förpackningar

Med producentansvar menas att det är producenterna som ansvarar för att materialet samlas in. Detta gäller för förpackningar som exempelvis plast, kartong, metall och glas. Förpackningar kan du lämna på återvinningsstationerna som drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Förpackningar och tidningar ska alltså egentligen inte läggas i soppåsen utan ska forslas till en återvinningsstation så att materialet kan återvinnas.

Matavfall

Matavfallet ska idag läggas i soppåsen men det finns ett nationellt mål om att samla in minst 50 procent matavfall till år 2018, och förvandla det till exempelvis fordonsgas. Frågan behandlas just nu politiskt i Lidköping.

Framtiden

Lidköpings kommun arbetar nu med frågan om hur vårt framtida insamlingssystem för avfall ska se. Målet är att underlätta så att vi alla kan hjälpas åt att ta tillvara på avfallet på ett så bra sätt som möjligt. Läs mer på sidan Vår framtida avfallshantering.

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan