Droganvändandet minskar hos ungdomar i Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 22 november, 2016

Under våren 2016 genomfördes en undersökning om elevers drogvanor i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet. Undersökningen gjordes av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i samarbete med kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Cigarettfimp

Lidköpings kommun ligger bra till i jämförelse med både Västra Götalandsregionen och riket. De totalt 620 enkätsvaren visar att ungdomarnas konsumtion av både alkohol och tobak har minskat jämfört med den förra undersökningen som gjordes 2013. Det gäller både ungdomarna i årskurs 9 och på gymnasiet.

Svaren i enkäten visar också att de flesta ungdomarna trivs i skolan. Det är positivt ur flera aspekter. Forskning har visat att elever som trivs och fungerar väl i skolan har mindre risk att utveckla olika typer av problem och drogmissbruk. Vi vet också att genom att skapa ett gott skolklimat och samverka med elevernas föräldrar så har skolan goda möjligheter att påverka ungdomarnas alkoholkonsumtion.

Majoriteten av de gymnasieungdomar som har besvarat enkäten är inte myndiga. Trots det får många ändå tag på tobak, alkohol och narkotika. Tobak köper de flesta själva eller genom kompisar. Alkohol får de tag på genom kompisar, kompisars syskon eller andra vuxna, men också i olika omfattning genom sina egna föräldrar. Var fjärde 17-åring i Lidköping har en eller flera gånger kunnat köpa alkohol på en restaurang eller pub i Sverige före sin 18-årsdag. Statistiken visar också att ungdomars möjligheter att få tag på narkotiska preparat har ökat. Där är cannabis i särklass vanligast bland ungdomar.

Enkätsvaren är en viktig del i underlaget för kommunens fortsatta arbete med att förebygga användandet av alkohol, narkotika, dopning och tobak.