Lodningar idag på Lidan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 22 november, 2016

Under tisdagen genomförs ett lodningsarbete i Lidan på uppdrag av Teknisk service. Arbetet är en del av det utredningsarbete som nu genomförs i samband med planeringen av det nya avloppsreningsverket. Lodningen genomförs för att fastställa Lidans djup och bottensediments olika lager. Detta är ett en del i arbetet för att kunna dra de nya avloppsledningarna från den nya pumpstationen vid östra hamnen och till det nya avloppsreningsverket.

Lodning i Lidan

Sjömätningsbåten Ping kommer att utgå ifrån Järnvägsbron och göra mätningar av hela bottnen längs Lidan och fram till Sjöldmön. Ombord på båten finns utrustningen för flera olika typer av mätningar för att kunna göra en korrekt analys av Lidans botten. Som exempel finns ett sedimentekolod som  samlar in den data för tolkning av bottensediments olika lager. Från dessa mätvärden kan man till exempel förutse hur mycket rörledningen till avloppsreningsverket kommer sjunka ner i sedimentet. All data samlas in och processas digitalt vilket ger en hög noggrannhet och möjlighet till kvalitativ bedömning.

Mätningarna kommer också att ligga till grund för den marinarkeologiska undersökningen i Lidan som kommer att genomföras för att kartlägga de kulturhistoriska värden som finns där. Lodningarna ger även viktig basdata för de geotekniska förhållandena som råder i Lidan och som är till stor nytta för geoteknikerna när de undersöker Lidans stabilitet för framtida byggnationer i närheten av Lidan.

Båten Ping och dess besättning kommer att genomföra mätningarna från kl 07.00 och under hela dagen.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan