Lidköping i topp på nöjdhetsmätning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 24 november, 2016

​Lidköpingsborna är mycket nöjda med vattenkvaliten, avfallshanteringen och skötseln av våra parker och grönområden. Detta visar den enkätundersökning som genomförts i Lidköping under våren 2016. Av 101 deltagande kommuner hamnar Lidköping på fjärde plats.

Vattenkran

– Detta är mycket glädjande säger de båda förvaltningscheferna Linda Lundström och Måns Werner.

Vi arbetar aktivt med att ständigt förbättra våra verksamheter för att tillgodose medborgarnas förväntningar och krav. Detta positiva resultat är en bekräftelse till våra medarbetare att deras dagliga insats ger effekt.

6 av 10 invånare är nöjda eller mycket nöjda med den snö- och halkbekämpning som utförts under den gångna vintern.

Statistiken är framtagen av SKL genom enkätundersökningar under våren 2016. 101 kommuner har deltagit. I Lidköping svarade 258 av 500 tillfrågade medborgare.

Här kan du ta del av hela rapporten Kritik på Teknik 2016

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan