Nu blir Värmeverket Lidköping Energi

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 24 november, 2016

Kommunägda Lidköpings Värmeverk byter nu namn till Lidköping Energi och får samtidigt en ny logotyp.

Lidköpings-energi

– Det här är en del i en större process där vi fortsätter arbetet med att bli ett modernt energibolag med klimatsmarta leveranser, samtidigt som vi ytterligare förbättrar servicen till våra kunder, säger VD:n Peter Johansson.

Lidköping Energi, som från och med den 24 november 2016 är namnet på det kommunala bolaget, har ambitionen att fortsätta utvecklas på en händelserik energimarknad. Ökade miljökrav driver fram nya tekniker och möjligheter. Vid anläggningen i Östra hamnen produceras redan idag el i två turbiner samt ånga och hetvatten för industrins tillverkningsprocesser. Resten av bolagets leveranser, motsvarande tre fjärdedelar, består av ren fjärrvärme. Över 90 procent av hushållen i Lidköpings tätort köper idag hållbar värme via fjärrvärmenätets rörsystem.

­– Genom namnbytet sätter vi fokus på det som faktiskt är vår grundprodukt, nämligen energi. Samtidigt fångar vår nya logotyp på ett bättre sätt både vår miljömässiga hållbarhet och vårt brinnande engagemang för det vi gör, konstaterar Peter Johansson.

Lidköping Energi, med drygt 50 anställda, har de senaste åren gjort stora framtidsinvesteringar i förbränningsanläggningen. Råvaran består av brännbart avfall från både företag och invånare i såväl Lidköping som i flera av grannkommunerna. Avfall importeras också från andra länder i Europa, där man saknar utbyggda fjärrvärmenät och inte kan ta vara på energin på samma sätt vid förbränning. Alternativet där är deponi, vilket är betydligt sämre för den globala miljön än att transportera avfallet till Sverige och låta det omvandlas till energi.

– Vi har en energiutvinning som ligger nära hundra procent på de avfall vi bränner och våra 4 200 privat- och företagskunder är genom valet av fjärrvärme faktiskt med och gör en miljöinsats. Kunderna slipper dessutom investera i en egen anläggning för att effektivisera sin uppvärmning, påpekar Peter Johansson.

Klimatbokslutet för 2015 visar att Lidköping Energi bara under förra året bidrog till att minska utsläppen av koldioxidekvivalenter (växthusgaser) med 57 500 ton, jämfört med om motsvarande energimängd skulle ha framställts på andra moderna sätt. Miljöbesparingen motsvarar nästan all den koldioxid som alla lidköpingsbor tillsammans släpper ut genom bilkörning under ett år.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan