Lidköpings webbplats på plats 43 i SKL:s undersökning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 29 november, 2016

Som tidigare år har Sveriges kommuner och landsting genomfört en webbgranskning av alla Sveriges kommuners webbplatser. Dels har man tittat på möjligheten att hitta kontaktuppgifter till några av kommunens högsta chefer samt kommunalråd. Men SKL har även låtit kommunerna göra en självskattning av sin webbplats, som är en ny metod som skiljer sig från tidigare år.

Startup Stock Photos

Det har gått till så att varje kommun har fått som uppgift att söka svaren på 250 frågor och bedöma i vilken grad svaren finns på webbplatsen. Bland Sveriges 289 kommuner är det 240 som har gjort självskattningen och av dessa hamnar Lidköping på plats 43. Totalt finns 86% av svaren på de ställda frågorna på webbplatsen. Här kan du läsa rapporten ”Hur tillgängliga ska vi vara” i sin helhet.

När det gäller kontaktuppgifter hamnar Lidköping på plats 119 av 288 kommuner. Av de efterfrågade kontaktuppgifterna kunde 57% hittas på kommunens webbplats genom att använda Google eller den egna sökmotorn. En anledning till att Lidköping inte hamnar högre upp i rankningen är att det saknas uppgifter till ekonomichef, personalchef och näringslivschef.

SKL tar i undersökningen upp den utveckling som skett de senaste åren av så kallade Kontaktcenter i kommunerna. Ett kontaktcenter är en gemensam kundtjänst för alla kommunens verksamheter med syftet att öka tillgängligheten och förbättra bemötandet för de som kontaktar kommunen. En följd av detta är att många direktnummer försvunnit från webbplatsen och istället hänvisas du att ringa till kontaktcenter för att få svar på dina frågor. Detta för du som ringer så snabbt som möjligt ska få svar på dina frågor.

Lidköpings kommun införde Kontaktcenter 1 februari i år och gjorde i höstas en mätning bland kunderna hur de upplevde tillgängligheten och bemötandet. Resultatet presenteras som ett medelvärde på en 5-gradig skala och bemötandet av kommunvägledarna fick ett mycket gott betyg på 4,84. Även upplevelsen av hur lätt det är att komma fram till kontaktcenter är mycket bra och av de 91 personer som tillfrågades var det 75 st som upplevde att de fått den information de behövde.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan