300 byggrätter finns i Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 6 december, 2016

Samhällsbyggnad har till uppgift att ge förutsättningar för byggandet i kommunen. Läget i planeringsarbetet är riktigt bra.

Tora Gustafsson och Måns Werner

Lidköping har som mål att växa till 45 000 invånare till år 2030.

– Detta innebär att vi måste växa med 6 000 personer på 14 år, vilket kan tyckas som en tuff utmaning, säger Måns Werner, chef för Samhällsbyggnad, Lidköpings kommun.

Enda möjligheten att växa är att det tillkommer nya bostäder, och vid en inventering av planarbetet, som presenterades för Samhällsbyggnadsnämnden på sammanträdet den 6 december, växer en positiv bild fram.

– Samhällsbyggnad har till uppgift att ge förutsättningar för byggandet i kommunen, och här matchar vi i stort de volymer som krävs, säger Måns Werner.

– Ja, vi har byggrätter som kommer att räcka till de närmaste tre åren, säger Tora Gustafsson, plan- och trafikchef.

– Läget fram till 2019 är bra. Vi har byggrätter och tomter så att det är fullt möjligt att uppfylla kommunens mål för den perioden.

Samhällsbyggnad skapar möjligheter

Samhällsbyggnad har till uppgift att möjliggöra själva byggandet, inte bygga själva.

– Det är en viktig skillnad, säger Måns Werner. Det är vår uppgift att skapa byggrätter genom att planlägga kommunen, medan bostadsbolag och byggherrar är de som genomför.

– Vi har fått upp ångan ordentligt och läget i planeringsarbetet är riktigt bra, säger Tora Gustafsson.

I nuläget finns 300 färdiga byggrätter i Lidköping.

– En byggrätt innebär en tomt som är klar att bebygga antingen med flerfamiljshus eller villor, berättar Tora Gustafsson.

Utöver dessa finns det ytterligare 300 byggrätter där utbyggnad pågår.

– Vi har till exempel Orionhuset och Folkets hus, som är två befintliga byggnader som delvis håller på att göras om till lägenheter, och där det snart är inflyttning, berättar Tora Gustafsson.

– Vi har även seniorbostäder på gång i Vinninga, vilket förhoppningsvis leder till att villor blir lediga som kan locka till sig barnfamiljer. Ett annat projekt är Tusenfotingen, som ligger vid Majorsallén – Hovbygatan, som innebär 54 nya hyresrätter centralt i staden.

Områden för byggnation

Dessutom är snart 40 nya tomter på gång i Sjölunda.

– Vi räknar med att byggnation ska kunna starta i början av 2017, berättar Tora Gustafsson.

– Sjölunda är ett populärt område nära vattnet och under 2017 kommer vi att kunna erbjuda totalt 90 nya bostäder där.

–På kort sikt har vi även Askeslätt och Erstorp, där vi räknar med sammanlagt 280 bostäder, berättar Tora Gustafsson. Och efter att väg 44 har flyttats år 2019, så kan man även börja bygga i Filsbäck

Just nu har vi cirka 80 intressenter i vår tomtkö. Med denna utbyggnad kommer de att kunna erbjudas en tomt under de närmaste åren.

Flera andra områden är också på gång för att kunna möjliggöra den befolkningsökning som är målsättningen fram till 2030

Framtida utveckling

Arbetet med att revidera översiktsplanen för Lidköpings kommun fortsätter och under 2017 går den ut på samråd.

– I översiktsplanen arbetar vi med utvecklingen i Lidköping i ett längre perspektiv, säger Tora Gustafsson.

– När man tittar på allt vi har på gång, så känner vi tillförsikt, säger Måns Werner. Vi skapar förutsättningar för ett bra boende i en kommun som det ska vara lätt och attraktivt att leva i.