Granskning av kommunens representation och kurser

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 8 december, 2016

Aftonbladet presenterar idag en granskning av hur mycket pengar Sveriges kommuner lägger på representation, kurser och kompetensutveckling till sina anställda och förtroendevalda. Underlaget för granskningen har begärts ut från respektive kommun. Lidköpings kommun redovisar en kostnad på 16 902 981 kronor och hamnar med detta på plats 8 i Sverige.

Students at the lesson in the college

För att förstå siffrorna bättre har vi valt titta närmare på hur det ser ut. Av de 16,9 miljonerna går 11 miljoner till kompetensutveckling för personal och politiker. Den interna representationen uppgår till 4,4 miljoner och övrig representation 1,5 miljoner.

Jan Fransson, kommundirektör i Lidköping, kommenterar resultatet:

– Lidköpings kommun har 4 500 medarbetare. Medarbetare som vi vill ska utvecklas och ges möjlighet till kompetensutveckling, vilket motsvarar två tredjedelar av totalkostnaden för representation. Lidköpings kommun ger julklappar till alla anställda, vilket också räknas in i den interna representationen.

Tydligt regelverk för representation

I november 2015 antog kommunfullmäktige nya regler för representation. Här beskrivs vad som gäller för intern och extern representation. Intern representation vänder sig till personal eller förtroendevalda inom kommunens verksamheter och nämnder och bidrar till att skapa ett trivsamt arbetsklimat och goda arbetsresultat. Den externa representationen vänder sig till utomstående organisationer, företag och enskilda personer i syfte att skapa, bibehålla eller avsluta goda relationer. All extern representation ska ha ett direkt samband med och vara till nytta för verksamheten.

Kostnaderna fördelade på nämnd

Vi har tittat närmare på resultatet för kommunens olika nämnder. I nedanstående tabell redovisar vi kostnaderna för representation och kurser nämndsvis. Intern Service är en förvaltning men har ingen egen nämnd utan lyder under kommunstyrelsen.

Kostnader fördelade på nämnd

* Med personer avses både medarbetare och förtroendevalda.