Ensamkommande flyktingbarn får stanna kvar där de bor idag

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 21 december, 2016

Social och arbetsmarknadsnämnden i Lidköping kommun har beslutat att låta ensamkommande flyktingungdomar som fått sin ålder höjd möjlighet att stanna kvar där de bor idag.

Rådhuset

När en asylsökande fyller 18 år är det inte längre kommunens ansvar att stå för boende. Migrationsverkets erbjuder då ett boende. Om de tackar nej till det erbjudandet får de klara sig själva. Beslutet som nu fattats i enhälligt i nämnden innebär att ungdomarna nu kommer att erbjudas att få stanna kvar i sitt boende i Lidköping tills beslutet vinner laga kraft.

Migrationsverkets beslut har inte någon rättsverkan

Under hösten och vintern har Migrationsverket tagit beslut i många av de ärenden som kom under flyktingströmmarna förra hösten. I samband med att Migrationsverket tar beslut om asyl fastställs också ålder på den asylsökande. Nu har Justitieombudsmannen (JO) sagt att Migrationsverkets beslut inte har någon rättsverkan för till exempel kommunerna och socialtjänsten. Det innebär att socialtjänsten själva kan göra en åldersbedömning. Då Lidköpings kommun inte själva gör några åldersbedömningar så kommer nu kommunen gå på den ålder som den sökande har angett vid ansökningstillfället. Skälet är att göra det möjligt för den enskilde att få pröva sin överklagan i domstol och att ärendet hanteras rättssäkert.

Ordförande i Socialnämnden i Lidköping är nöjd med nämndens beslut

– Vi har tagit det här beslutet för att vi inte vill bidra till att barn riskerar att fara illa på grund av att Migrationsverket skriver upp åldrarna för dessa ungdomar. Från och med 1 december erbjuder vi därför ungdomar som fått ett avslagsbeslut av Migrationsverket samt valt att överklaga att fortsätta bo kvar inom socialtjänstens regi fram till dess att beslutet får laga kraft, säger Lena O Jenemark, ordförande i Socialnämnden. (s)

Sedan beslutet fattades att erbjuda ungdomar fortsatt boende har 5 ungdomar valt att stanna kvar sedan 1 december.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan