Ny socialchef till Social & Arbetsmarknad

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 25 januari, 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg idag Helen Smith till ny förvaltningschef på Social & Arbetsmarknad i Lidköpings kommun. Helen Smith är bosatt i Göteborg och kommer närmast från ett uppdrag som områdeschef för bistånd och service i stadsdelen Angered i Göteborg stad.

Helen Smith, socialchef

Helen har lång erfarenhet av olika chefsuppdrag och har bland annat jobbat som verksamhetschef i Marks kommun, områdeschef i Borås Stad och rektor på Slottsbergsgymnasiet i Göteborg. Helen har en bred utbildningsbakgrund inom styrning och ledning både inom den sociala sektorn och skolsektorn.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Hedvall: – Vi är mycket nöjda med att ha rekryterat Helen som chef med så fina meriter till uppdraget som socialchef i kommunen. I en tid då det är mycket hög efterfrågan på chefer inom sociala sektorn så visar Lidköping att vi är en attraktiv arbetsgivare. Jag hälsar Helen Smith välkommen till Lidköping.

Helen Smith kommenterar sitt nya uppdrag: – Jag är mycket glad och stolt över att ha fått förtroendet att bli förvaltningschef i Lidköpings kommun. Min ambition är att fortsätta bygga på allt det goda arbete som pågår, och bidra till ny utveckling inom förvaltningen och kommunen. Ett gott arbetsklimat med utrymme för dialog och olikheter där vi vågar utmana varandras tankebanor, är en bra grund för att åstadkomma utveckling. Vi är alla lika viktiga för att lyckas med helheten och det gemensamma uppdrag vi har. Min främsta drivkraft på jobbet är att vi ska göra skillnad för de vi är till för, känna stolthet över vad vi gör och ge varandra förtroende och ansvar.

Helen Smith kommer börja på sitt nya uppdrag i början av maj.