Satsning på bättre hälsa för vårdpersonal

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 30 januari, 2017

Vård & Omsorg i Lidköping tar ett samlat grepp om ämnet hållbart arbetsliv, med flera projekt och spännande samarbeten. Syftet är att förebygga ohälsa och skapa förutsättningar för en ökad frisknärvaro, genom tidiga insatser. Personalkonsulterna Anna Hendén och Mia Lindström bjöd nyligen in alla Vård & Omsorgs chefer, och andra nyckelpersoner, för att sätta denna fråga på agendan. Träffen är startskottet för ett gemensamt arbete för friskare och mer välmående arbetsplatser.

Ordföranden i vård- och omsorgsnämnden Lena Blomgren och Vård & Omsorgschefen Sven-Ove Andersson intervjuas av Anna Hendén

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Lena Blomgren och Vård & Omsorgschefen Sven-Ove Andersson ser positivt på satsningen.

Det är viktigt att vi ser till hela individen, både arbetsliv och privatliv. Vi har förstås ett eget ansvar för vårt välmående, men som arbetsgivare behöver vi se till det så kallade livspusslet. Vi vill att våra medarbetare ska må bra och kunna vara mer på jobbet, säger Sven-Ove Andersson.

Redan idag arbetar Lidköpings kommun aktivt med hälsofrämjande aktiviteter. Hälsoutvecklaren Eva Niklasson fanns på plats under träffen och berättade om Kom i form-utbudet, vilket är gratis för alla medarbetare i kommunen. Allt från yoga och mindfulness till vattengympa och bordtennis finns på programmet.

Eva Niklasson

Hälsoutvecklaren Eva Niklasson inspirerade

Inom Vård & Omsorg har man ett väl fungerande samarbete med Avonova, Försäkringskassan och primär- och sjukvård. Nu vill Anna Hendén och Mia Lindström förstärka det arbetet, för att kunna vara än mer proaktiva.

Vi ser att den psykiska ohälsan ökar bland kvinnor inom vårdyrket. Vi vill bromsa den utvecklingen och bidra till ett mer hållbart arbetsliv. För att kunna göra det behöver vi samla olika kompetenser och satsa på flera fronter. Vi behöver utöka stödet till chefer och medarbetare, berättar Mia Lindström.

I satsningen ingår bland annat ett samarbetsprojekt med Försäkringskassan och Guldvingens vårdcentral. Vård & Omsorg kommer också att fortsätta med Avonovas tjänst sjuk- och friskanmälan. Under kickoffen tog Anna Hendén och Mia Lindström även tillfället i akt att presentera sin nya kollega, rehabiliteringskoordinatorn Helen Dahl. Helen kommer att vara ett stöd för cheferna i rehabiliteringsärenden och en länk för att kunna ge ett tidigare och mer samordnat stöd.

Mia och Anna

Mia Lindström och Anna Hendén tror på hälsosatsningen

Något vi också är mycket glada över är det samarbete vi har inlett med Högskolan i Skövde. Projektet heter ”Hållbart arbetsliv i Skaraborg” och vi är en av flera kommuner som är delaktiga. Projektet innehåller insatser på övergripande nivå, gruppnivå och som åtgärder för enskilda individer. Målet är bland annat att minska sjukfrånvaron för kvinnor på grund av psykisk ohälsa. Det ger oss en möjlighet att bidra till en bättre balans i livet för våra medarbetare, säger Anna Hendén.