Arkiv

Månadsarkiv för februari, 2017

Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör årligen undersökningar av kommunens kvalitet ur 5 perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet…