Förslag om vatten och avlopp för djurgårdar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 10 februari, 2017

Teknisk servicenämnd har nu beslutat om bättre villkor för djurgårdar när det gäller vatten och avlopp. Tanken är att jordbrukare som har djur (djurgårdar) ska få köpa kommunalt vatten utan att behöva betala för avlopp. Frågan ska nu vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Kor Kossor Kalvar Kvigor

Det finns redan nu en möjlighet för djurgårdar att köpa kommunalt vatten. Men de måste då även betala för avlopp, trots att avloppet från djurgårdarna inte går till kommunens avloppsnät. Därför har de önskat att få köpa enbart vatten.

Anledningen till att jordbrukarna vill ha kommunalt vatten till sina djur är att det har en högre kvalitet än vatten som de ordnar från egen brunn. Det är viktigt att djurgårdar har vatten med hög livsmedelskvalitet för att undvika sjukdomar hos djuren och för att minska användningen av antibiotika.

Hur ska det gå till?

Enligt förslaget kommer det att bli möjligt för djurgårdar att installera så kallad undermätare. Undermätaren mäter hur stor volym vatten som används för just djurhållningen, och därmed kan kommunen dra av den volymen från avloppsavgiften så att djurgårdarna enbart betalar för dricksvatten.

Djurgårdarna kommer att få betala för denna undermätare för att bidra till att täcka de fasta kostnaderna för vattnet, samt för att täcka kostnaden för årliga kontroller och mer administration som uppstår för kommunen i och med denna nya möjlighet. Kostnaden beror på vilken volymkapacitet kunden väljer. Dessutom ska kostnaden täcka årliga kontroller och administrativa avgifter.

Fast avgift per år och undermätare, 2,5 qn (volymkapacitet): 3 036 kronor exklusive moms
Fast avgift per år och undermätare 6 qn (volymkapacitet): 10 120 kronor exklusive moms
För att det ska löna sig att installera en undermätare bör djurgården förbruka minst 375 kubikmeter vatten per år.

Även om det är få störningar i kommunens nät är det viktigt att djurgårdarna har en reservvattentank som säkerhet. Enligt VA-lagstiftningen ska kommunen prioritera människor framför djur vid vattenbrist.

Förtydligande i bestämmelserna

I förslaget ingår även ett förtydligande i ”Allmänna bestämmelser för brukande av Lidköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning” (ABVA). Det handlar om att alla fastighetsägare som har en anläggning, till exempel en djurgård, där det finns risk för att bakterier eller kemikalier kan strömma tillbaka in i ledningsnätet måste installera ett så kallat brutet system (återströmningsskydd). Förtydligandet ska säkerställa livsmedelshygienen i vårt dricksvattennät.

Syftet med förslaget

Syftet med förslaget att låta djurgårdar ansluta sig till kommunalt vatten är framför allt att minska antibiotikaanvändningen, vilket är bra för natur och miljö. Förslaget gynnar också lönsamheten för de gårdar som ansluter sig eftersom de slipper avloppsavgiften.