Kommunen kvalitet i korthet 2016 (KKiK)

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 23 februari, 2017

Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör årligen undersökningar av kommunens kvalitet ur 5 perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare.

kvalitet

Antalet kommuner som deltar i undersökningen ökar för varje år. Drygt 250 kommuner deltog 2016. Här kan du läsa om Lidköpings resultat i KKiK 2016.