Ny utredning om avfallsinsamling i Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 10 mars, 2017

Renhållningen ska under 2017 utreda ett nytt system för avfallsinsamling, så kallat tvåströmsinsamling. Det beslutade teknisk servicenämnd den 9 mars.

Tvåströmsinsamling innebär att hushållsavfallet hämtas i två separata kärl, vardera med två fack, där du som kund kan sortera ditt hushållsavfall i fyra olika fraktioner:

  • Restavfall
  • Matavfall
  • Tidningar och pappersförpackningar
  • Plastförpackningar och metallförpackningar

Utredningen går ut på att Renhållningen först gör en grov kostnadsberäkning. Om kostnaderna anses rimliga startas ett pilotprojekt. Pilotprojektet går ut på att testa systemet i olika former av bostadsområden, ett villaområde och ett flerbostadshusområde, och i några offentliga verksamheter som äldreboenden, skolor och liknande.

Inget beslut om att införa det nya systemet

Beslutet gäller alltså att vi ska utreda om tvåströmsinsamling är ett lämpligt system för Lidköping, genom att testa det. Det är inte beslutat att vi ska införa systemet.

Varför ska vi utreda ett nytt system för avfallsinsamling?

Anledningen är det nationella målet om att vi ska sortera ut matavfall, och att kommunen dessutom vill underlätta för Lidköpingsborna att återvinna mer förpackningar. Renhållningen har tidigare utrett andra system, bland annat optisk sortering. Anledningarna att optisk sortering inte längre är aktuellt är att det skulle innebära relativt höga kostnader för kunden, och att det är tveksamt att använda insamlingspåsar av plast. Det pågår en stor miljödebatt i samhället om att plast bör undvikas för att minska mikroplasterna i vatten och på jordbruksmark.

Fördelar med fastighetsnära insamling

Forskning visar att människor är mer benägna att lämna avfall till återvinning om vi som driver avfallsverksamheten underlättar för hushållen. Det handlar dels om att hushållen på ett enkelt sätt kan förvara avfallet i väntan på hämtning, dels att vi hämtar avfallet vid fastighetsgränsen. Fastighetsnära insamling ger en god service till kommuninvånarna.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan