Fastighetsföretagarna i Lidköping nöjda med kommunen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 13 mars, 2017

Klimatet för fastighetsföretagare har förbättrats sedan 2014 anser fastighetsägare i Lidköping. Lidköping ligger över rikssnittet när det handlar om förutsättningar för lönsamhet, service, handläggning, avgifter och samarbete med kommunen.

I Lidköping är årets index 96 vilket är över snittet för samtliga undersökta städer, och en förbättring med en indexpunkt sedan 2014.

Högst betyg ger fastighetsägarna till de kommunala avgifterna som de tycker är rimliga. De ger också höga betyg när det gäller förutsättningarna för att bedriva lönsam fastighetsverksamhet och de tycker att näringsklimatet är gynnsamt för fastighetsverksamhet.

Kommunikationer och stadskärnans utveckling

Kommunens fastighetsägare tycker att de allmänna kommunikationerna fungerar bra. Hela 96 procent av de tillfrågade instämmer i detta påstående.

På frågan om hur väl stadskärnan i Lidköping står sig i konkurrens med andra handelsplatser i regionen svarar de lokala fastighetsföretagen att den har en mycket stark position. Totalt sett är det 88 procent som anser att den står sig mycket eller ganska bra. Genomsnittet för samtliga kommuner ligger på 58 procent och resultatet för Lidköping är det högsta för alla kommuner.
– Det är mycket glädjande att fastighetsägarna har en positiv syn på oss som kommun, säger Måns Werner, samhällsbyggnadschef.

Uppfattningen om hur väl de allmänna kommunikationerna fungerar har bara blivit bättre och bättre sen 2012. Detta trots de problem som funnits med Kinnekulletåget.
– De satsningar som har gjorts på stadstrafik och Expressbuss har gett en god effekt. Dessutom bygger vi ju kontinuerligt ut cykelvägnätet. Det är ett led i att underlätta för medborgarna att köra mindre bil. Sannolikt har kommunens engagemang i E20-frågan också uppskattats, säger Måns Werner.

Samarbete och service

Samarbetet med kommunen har också förbättrats över tid. Fastighetsägarna ger dock något lägre betyg på frågor om hur byggärenden och planärenden fungerar.
– Orsaken kan delvis bero på den svåra rekryteringssituationen som varit. Vi har fortfarande inte full bemanning men nästan. Vi jobbar intensivt och har lyckats korta våra handläggningstider, säger Måns Werner.

Fakta om undersökningen

Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen (GFR) mäter regelbundet förutsättningarna att bedriva fastighetsverksamhet i regionen. Undersökningar har gjorts sen 2006. Undersökningen gäller privata fastighetsföretagare i 20 kommuner som ligger i Fastighetsägarna GFR:s region. I Lidköping deltog 23 fastighetsföretagare i undersökningen. Undersökningen genomfördes under perioden 21 november 2016 till 13 februari 2017.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan