Dopningsfritt Skaraborg besöker socialdepartementet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 17 mars, 2017

Dopningsfritt Skaraborg är ett nätverk som vill öka kunskap och medvetenhet om riskerna med dopning. Den 20 mars åker delar av Nätverket bestående av Västergötlands Idrottsförbund samt kommunerna Falköping och Lidköping till socialdepartementet. Syftet med besöket är att presentera en projektidé med målet att minska användningen av dopningspreparat.

Dopningsfritt Skaraborg

Ingemar Gustavsson, Västra Götalands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna, Bengt Nilsson drogförebyggande samordnare Falköpings kommun, Beda Johansson, STC, Jenny Aronsson, drogförebyggande samordnare Skövde kommun, Björn Claesson ANDT-handläggare Lidköpings kommun och Emma Hevelius representant från folkhälsoenheten Skaraborg.

Skriver avtal om dopningsprov

Träningsanläggningar är viktiga samarbetsparter i arbetet med att begränsa tillgången, förhindra och försvåra användandet av dopningspreparat. Det är i träningsmiljöer användarna av preparaten finns. Träningsanläggningar som är med i Dopningsfritt Skaraborg kräver att deras medlemmar skriver på det avtal när de går med som ny medlem. Genom avtalet förbinder sig medlemmarna att lämna dopningsprov vid uppmaning från personalen. Provtagning ska ske inom tio dagar. Om medlemmen lämnar ett positivt provsvar alternativt inte lämnar något dopningsprov blir hen avstängd under 24 månader på samtliga anläggningar som ingår i samarbetet. Om en avstängd person vill återuppta sin träning efter avstängningstiden ska hen lämna ett nytt dopningsprov. Detta prov ska vara negativt.

Dopningsprover på plats

Tillsammans med träningsanläggningar har nätverket kommit fram till att det finns ett behov av att utveckla arbetet för öka effekten av insatserna. Nätverket vill därför i projektet anställa personal som besöker träningsanläggningar och utför dopningsprover på plats. De medlemmar som stängs av för dopning och kanske har ett dopningsmissbruk kan få hjälp och vård. Dopningsfritt Skaraborg samarbetar med Dopningsmottagningen i Örebro dit alla som behöver/vill få hjälp hänvisas för vård. I några av Skaraborgs kommuner finns det lokalt stöd att få. Arbetet med att minska användande och hitta dopningsmissbrukare kan bidra till att människor slutar använda dopningspreparat.

Femton kommuner i Skaraborg

Dopningsfritt Skaraborg är ett nätverk där samtliga femton kommuner i Skaraborg ingår. Nätverket har funnit sedan 2008. Nätverket består av kommunala tjänstepersoner, ett 50-tal träningsanläggningar, Polismyndigheten och Folkhälsoenheten Skaraborg.

Bengt Nilsson

– Dopningsfritt samarbete är en arbetsmetod som kan användas i hela landet, säger Bengt Nilsson, drogförebyggande samordnare i Falköping kommun och initiativtagare till Dopningsfritt Skaraborg. Här kan du läsa mer om nätverket Dopningsfritt Skaraborg.

Dopningsfritt Skaraborg