Besök från Zambia med fokus på hållbarhet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 20 mars, 2017

Syftet med besöket som är en förstudie i ICLD (SIDA-finansierad) är att utbyta kunskap och idéer som ska leda till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom något, eller några av följande kärnområden:

Zambiabesök_Campus Lidköping

  • Jämlik/rättvis och inkluderande behandling
  • Deltagande och delaktighet
  • Transparens och insynsmöjligheter
  • Möjlighet till ansvarsutkrävande

Förutom dessa kärnområden kommer vi i Lidköping att fokusera oss på miljö-, avfall- och utbildningsfrågor i syfte att utveckla de båda kommunernas verksamheter.