Delegation från Zambia besökte Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 24 mars, 2017

Under veckan har Lidköpings kommun tagit emot besök av en delegation från City of Lusaka i Zambia. Syftet med besöket är att skapa förutsättningar för en gemensam förstudie gällande avfallshantering och demokratifrågor. – Vi har mycket att lära av varandra i det här samarbetet, säger förste vice ordförande i kommunstyrelsen Kajsa Ezelius.

Förstudien är en del av ett ICLD-projekt, där det övergripandet målet är att främja utvecklingen av hållbar demokrati på lokal och regional nivå. Projektet ska i slutändan leda till utveckling av avfallshanteringssystem i samarbete med skolor, för att bidra till attitydförändring, ökat engagemang och informationsspridning bland allmänheten.

– Genom att inrikta oss på skolor kan vi informera och utbilda barn som i sin tur kan påverka de vuxnas beteende i hemmet, säger Haabenzu Mulunda.

Avfallshantering är ett övergripande problem för befolkningen i Zambia. Ekonomin påverkas av bland annat översvämningar vid stopp i avloppsrör, och sjukdomar sprids bland avfallen på gatorna i den varma miljön.

– Vi hoppas kunna förlänga befolkningens medellivslängd som i dag är cirka 50 år, säger Edgar Mulwanda.

En annan förhoppning är att City of Lusaka kan bli ett föredöme och påverka de närliggande städerna, och framöver hela regionen, för att på så sätt kunna uppnå FN:s miljömål.

För Lidköpings kommun fortsätter arbetet med att förändra människors attityder kring avfallshantering, där samarbetet kan bidra med nya perspektiv. Även lokala företag gynnas av projektet, då teknisk utrustning kan behövas i utförandet av nya avfallshanterings-system i City of Lusaka.

I höst är det Lidköping kommuns tur att besöka City of Lusaka, och då ska grunden läggas för ansökan till ICLD. Om projektet godkänns, beräknas det pågå i tre år.

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan