Många byggmöjligheter i Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 13 april, 2017

Du som står i tomtkö i Lidköping behöver inte vänta länge på ett erbjudande. Tomter finns till försäljning i maj och ytterligare tomter planeras till hösten.

Byggnation

Sjölunda bostadsområde aktuellt just nu

Under vinter 2016 släpptes 22 villatomter i Sjölunda. Dessa är sålda och husbyggandet kan påbörjas under våren 2017 så fort markarbetena är klara.

Nästa tomtsläpp, alltså möjligheten för dig som privatperson att teckna kontrakt för tomt, blir  i maj. Då kommer ytterligare 34 tomter i Sjölunda att erbjudas. Även här ska markarbeten göras och husbyggandet kan komma igång i höst.

I slutet av 2017 kommer det att finnas ytterligare 12 tomter i beredskap i Sjölunda.

Förutom tomter för privat byggande kommer dessutom markanvisningar att genomföras. Detta ger möjlighet för entreprenörer att bygga upp till cirka 40 grupphus under samma period.

Askeslätt kommunens nästa större bostadsområde

Efter Sjölunda kommer Askeslätt att vara nästa stora område. Efter att planen har antagits under hösten 2017  kommer det att kunna erbjudas tomter etappvis med början 2018. Totalt kommer området att omfatta drygt 200 bostäder.

God beredskap, men efterfrågan och marknaden styr

Totalt under de kommande 12 månaderna planeras drygt 100 tomter plus grupphus. Tomterna släpps i etapper med den mängd som bedöms att marknaden klarar av. Efterfrågan följs kontinuerligt.

Vill du veta mer kontakta oss gärna.