Företagare allt mer nöjda med service

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 25 april, 2017

Nöjdheten med servicen inom bygglov, markupplåtelse, tillsyn inom miljö och hälsa samt serveringstillstånd har ökat. Detta visar den undersökning som gjorts bland de som haft kontakt med kommunens handläggare under 2016.

Löpande Insikt 2

Frågor har ställts kring information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Lidköping har förbättrat sig inom samtliga områden. Den största ökningen har gjorts om området Bygglov.

-Detta är mycket glädjande! Det arbete som vi gjort inom samhällsbyggnad har gett resultat, säger Måns Werner, samhällsbyggnadschef.

Lidköpings kommun har förbättrat sitt NKI från 68 till 71 från den senaste mätningen.

-Vi har förbättrat vår ranking från 103 plats till plats 62. Vi har en bra bemanning och har lyckat rekrytera duktiga medarbetare. Det gör att vi kan ge bra service till våra kunder.

Det är främst inom bygglov som den största förbättringen skett. Lidköping är en av elva kommuner i Sverige med den största ökningen sen senaste mätningen. Här har NKI värdet ökat från 51 år 2014 till 71 år 2016. Serveringstillstånd är det området som företagarna ger fortsatt högst betyg till även under 2016. Här är NKI 88 år 2016. För 2014 var indexet 85.

I undersökningen Löpande Insikt mäts nöjdheten i så kallat NKI, nöjd kundindex. Detta är ett värde som visar en helhetsbedömning av servicen.

Läs mer om undersökningen Löpande Insikt på SKL.