Test av nytt insamlingssystem för avfall i Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 11 maj, 2017

Teknisk Servicenämnd i Lidköping röstade den 11 maj ja till att testa en ny insamlingsmetod för avfall. Systemet, som kallas tvåströmsinsamling, kommer att testas genom ett pilotprojekt i utvalda bostadsområden i Lidköping.

Sophämtning

Ett fastighetsnära insamlingssystem för avfall är något som enligt forskning främjar återvinning men som saknas Lidköping i dag. Att återvinningsgraden ökar är väsentligt för att för att minska klimatpåverkan. Ett fastighetsnära insamlingssystem påverkar även konsumenternas köpbeteende positivt ur ett miljöperspektiv då det blir tydligt för dem vilket avfall deras konsumtion påverkar.

Majoriteten av Sveriges kommuner har idag fastighetsnära insamling sedan många år tillbaka och Lidköping har ur nationellt perspektiv en mycket låg återvinningsgrad.

– Lidköpings kommun ligger långt efter i det här sammanhanget och att nu dra igång dessa tester är ett stort steg i rätt riktning, säger Karl Wiktorsson som är ordförande i Teknisk servicenämnd.

Systemet ska testas i olika former av bostadsområden och offentliga verksamheter. Därefter ska Renhållningen utvärdera, och politikerna ska fatta beslut om det är aktuellt att införa systemet i hela Lidköpings kommun.

Vad kommer det att kosta?

Det har gjorts en grov kostnadskalkyl för vad det skulle kosta att införa systemet i hela kommunen och den visar att projektet kommer att kosta 690 000 kronor att genomföra.

De största kostnadsposterna är:

  • hyra av fordon 210 000 kronor
  • kärlbyte 242 000 kronor
  • rabatt till medverkande hushåll 100 000 kronor.

Vad innebär det nya systemet som ska testas?

Tvåströmsinsamling innebär för villahushåll att avfallet hämtas i två separata kärl, vardera med två fack. I de totalt fyra olika facken kan kunden sortera sitt hushållsavfall i fyra olika fraktioner:

  • Restavfall
  • Matavfall
  • Tidningar och pappersförpackningar
  • Plastförpackningar

I flerbostadshus kommer det finnas tunnor märkta med de olika avfallsslagen. Metall- och glasförpackningar ska lämnas på återvinningsstationerna som tidigare.

Hur kommer pilotprojektet att gå till?

Renhållningen kommer inom kort att välja ut både villaområden där kunderna får välja om de vill vara med och testa det nya systemet, lägenhetsområden samt offentlig verksamhet. Cirka 200 hushåll kommer att väljas ut. Mer information om hur det ska gå till kommer senare.